Распоред на часови

УЧЕБНА 2020/2020 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОДАТНА НАСТАВА, ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА, СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ,
ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ, ТАЛЕНТИРАНИ И НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА


МЕСЕЦ МАРТ 2020
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020
МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2020
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019