ОГЛАСНА ТАБЛА

СООПШТЕНИЕ ЗА IX ОДДЕЛЕНИЕ

Почеток на второто полугодие
од учебната 2020/ 2021 година

ПОВИК
за избор на Ученик правобранител и Заменици ученици правобранители

ОГЛАС
За запишување на ученици во прво одделение во учебната
2020/2021 година

ФОРМУЛАРИ
за упис во прво одделение


 
СООПШТЕНИЕ
Почитувани родители:
Согласно  Уредбите со законска сила за примена на Законот за основното образование и Законот за средното образование за време на вонредна состојба, наставата во основните и средните училишта се организира преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација. Од причини што има ученици со место на живеење каде нема достапен интернет и ученици од социјално ранливи категории на семејства,
СИТЕ РОДИТЕЛИ на деца кои имаат потешкотии во следењето на online наставата (немање интернет, компјутер) да дојдат во училиштето најдоцна до утре до 13:00 со следните податоци:
име, татково име, презиме, адреса, општина и дали е корисник на социјална помош неговиот родител/старател


ВАЖНО
Почитувани родители, според новите добиени напатствија потврдите ќе се издаваат по завршувањето на мерката прекин на наставата, односно по отпочнувањето со наставата

Почитувани родители и соработници,
ООУ „Крсте Мисирков“
Ве известува дека од 11.03.2020 година (среда) ќе го прекине воспитно - образовниот процес, како дел од мерките и активностите за превенција од ширењето на корона вирус.
Мерката е со траење од 14 дена, согласно со Одлуката на Владата на РСМ, а по препорака на комисијата за заразни болести.
Со почит,
ООУ „Крсте Мисирков“